Potpisan ugovor o saniranju lokalnih cesta u MZ Adže i MZ Ravne

Načelnik općine Žepče Mato Zovko i zastupnik poduzeća Doboj putevi d.d. Doboj Jug Zdravko Barišić su 28. svibnja  potpisali Ugovor o izvođenju radova na saniranju lokalnih cesta u MZ Ravne i MZ Adže.

Ukupna vrijednost radova je 101.878,79 KM, a sredstva su osigurana Ugovorom o sufinanciranju projekta između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Općine Žepče. Federalno ministarstvo prostornog uređenja Sarajevo sudjeluje u sufinanciranju u iznosu od 100.000,00 KM, a Općina Žepče iz proračunskih sredstava u iznosu od 1.878,79 KM.

Radovi na saniranju lokalnih cesta u  MZ Ravne i MZ Adže se odnose na pripremne i zemljane radove, betonske radove i asfalterske radove. Općina, kao naručitelj radova je osigurala svu projektno- tehničku dokumentaciju kao i potrebna odobrenja za izvođenje radova. Nadzor nad izvođenjem radova vršit će poduzeće PLATO d.o.o. Žepče.

RPŽ/OŽ