Državljani BiH i dalje ne mogu putovati u zemlje EU

Vijeće Europske unije službeno je usvojilo revidiranu listu zemalja čiji državljani mogu putovati u zemlje EU bez ikakvih prepreka. Bosna i Hercegovina nije opet dospjela na popis. Na popisu je 13 zemlja za prethodnog popisa dok su Srbija i Crna Gora jedine skinute s liste.

U Bruxellesu navode da će se popis ponovo biti ažuriran za dva tjedna.

Na osnovu kriterijima koji obuhvaćanju prvenstveno epidemiološku situaciju i mjere zaštite, države članice EU 27 bi od 16. srpnja trebale postupno ukinuti ograničenja putovanja na vanjskim granicama za stanovnike Alžira, Australije, Kanade, Gruzije, Japana, Maroka, Novog Zelanda, Ruande, Južne Koreje, Tajlanda, Tunisa, Urugvaja i Kine koja je podložna još i uvjetu reciprociteta za putovanja građana EU na njenu teritoriju.

U pitanju su zemlje koje su bile i na prvoj listi Vijeća EU koja se primjenjivala od 1. srpnja s izuzetkom Srbije i Crne Gore koje su uklonjene zbog pogoršanja epidemiološke situacije.

U Vijeću EU navode da treće zemlje, čijim građanima je dopušteno putovanje u EU, moraju imati broj novih slučajeva Covida-19 tijekom posljednjih 14 dana na 100.000 stanovnika “blizu ili ispod prosjeka” EU, da imaju stabilan ili opadajući trend novih slučajeva prethodna 14 dana, a u obzir se uzima i ukupni odgovor treće zemlje na Covid-19 uključujući aspekte kao što su testiranje, nadzor, praćenje kontakata, zadržavanje, liječenje i izvještavanje, kao i pouzdanost informacija.

Za zemlje koje se ne nalaze na listi od zabrane putovanja izuzeti su građani EU i članovi njihovih obitelji, oni s trajnim boravišnim dozvolama u EU i članovi njihovih obitelji kao i putnici s dokazom o neophodnosti putovanja.

U Bruxellesu napominju da preporuka Vijeća EU nije pravno obavezujući instrument i da vlasti zemalja članica ostaju odgovorne za provođenje sadržaja preporuke.

Zemlje članice mogu, ali i ne moraju, ukinuti ograničenja putovanja za navedene zemlje, a ne bi trebali odlučiti ukinuti ograničenja putovanja za treće zemlje koje nisu na listi prije zajedničke koordinirane odluke EU.

RPŽ/H