Najava isključenja el. energije

JP Elektropriveda  “HZ-HB” d.d. Mostar, DP centar Poslovnica “Elektro Novi Šeher”,  obavještava potrošače električne energije da će dana 7. 5. 2020. godine  radi radova na elektroenergetskom postrojenju DV 10 kV Liješnica – Bradići biti isključena struja na:

TS LJUBATOVIĆ 1,LJUBATOVIĆ 2,JEZERO, PONIJEVO-HRAST, PONIJEVO 2, PONIJEVO ŠKOLA od 14,40 do 15,00 sati.

TS MLIN, KOMŠIĆI, CERIJE,  TS ČUSTO BRDO-LUKE od 12,00 do 15,00 sati.

TS ČUSTO BRDO-BRDO, TS ČUSTO BRDO-LUKE od 9,00 do 15,00 sati.

Za sva naknadna obavještenja potrošači se mogu obratiti dežurnoj službi u poslovnici Elektro Novi Šeher na broj telefona  032-890-013.

RPŽ