U Federaciji donesena odluka o prisilnoj izolaciji

Izolacija 03_31_2020

U Sarajevu je jučer 30. ožujka održana 11. izvanredna sjednica Federalnog stožera civilne zaštite, a donesena je nova odluka o prinudnoj izolaciji.

S ciljem sprečavanja širenja zaraze koronavirusa na području F BiH, na sjednici su analizirane do sada donesene mjere, razmatrane buduće i donijeta je naredba o prinudnoj izolaciji za svaku osobu koja ne postupi po rješenju nadležnog organa kojim se određuje mjera izolacije za vrijeme vremenskog perioda za koji je ta mjera određena ili produžena. Ovom naredbom zadužuju se županijski stožeri civilne zaštite da, u suradnji s županijskim kriznim stožerima ministarstava zdravstva, županijskim ministarstvima unutarnjih poslova, županijskim upravama policije, županijskim inspekcijskim organima, osiguraju objekte i uvjete za prinudnu izolaciju s potrebnim sanitarnim, zdravstvenim i drugim uvjetima boravka osoba za koje je određena mjera izolacije. Rok za uspostavljanje objekata za prinudnu izolaciju je tri dana od dana donošenja ove naredbe. Načelnik FSCZ Fahrudin Solak informirao je članove Stožera o aktivnostima na dezinfekciji javnih površina u Konjicu i Jablanici kao početku sistematske dezinfekcije gradova u FBiH koje izvodi FUCZ i jedna je od mjera u borbi protiv širenja zaraze koronavirusa.

RPŽ / Bljesak.info