Potpisan Ugovor o utopljavanju školske dvorane OŠ Žepče

Općinski načelnik Mato Zovko i direktor poduzeća „HDI“ d.o.o. Sarajevo Djana Haris su jučer, 26. svibnja, potpisali Ugovor o izvođenju radova na utopljavanju školske dvorane OŠ Žepče koji uključuje bravarske, stolarske i radove na fasadi, priopćeno je na službenim stranicama Općine Žepče.

“Ukupna vrijednost radova na utopljavanju dvorane iznosi 43.290,00 KM, a sredstva su osigurana Ugovorom o sufinanciranju projekta između Federalnog ministarstva prostornog uređenja Sarajevo i Općine Žepče. Općina Žepče je osigurala svu projektno -tehničku dokumentaciju kao i potrebna odobrenja za izvođenje radova, a nadzor nad izvođenjem radova vršit će poduzeće „PLATO“ d.o.o.Žepče.”

RPŽ/OŽ