Održana sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče

Jučer je održana treća ovogodišnja sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče.  Sastanku su prisustvovali općinski načelnik Mato Zovko, predsjedatelj OV Žepče Muhamed Jusufović, pomoćnik općinskog načelnika za gospodarstvo i financije Namik Maličbegović, pomoćnica općinskog načelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje Brigita Lovrić, direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko, menadžerica za MSP sektor u RAŽ-u Berina Grahić Mudželet, predstavnik tvrtke Greiner Aerospace d.o.o. Branimir Bisčić, direktor poduzeća K-projekt d.o.o. Nikola Borovac, direktorica LS ECON d.o.o. Sabina Spahić, vlasnik poduzeća Napredak promet d.o.o. Marko Filipović, direktor poduzeća TISA Komerc d.o.o. Nagib Mujkić i predstavnik poduzeća Velbos d.o.o. Almir Šečić, objavljeno je na web-stranicama općine Žepče.

“Sjednicu je otvorio Namik Maličbegović, pomoćnik općinskog načelnika za gospodarstvo i financije. Na dnevni red je predložio 5 točaka: 1.Usvajanje zapisnika prethodne sjednice, 2. Prijedlog odluke o saniranju pandemije uzrokovane virusom COVID-19, 3. Informacija o vanjsko-trgovinskoj razmjeni Općine Žepče, 4. Informacija o  zadovoljstvu privatnog sektora o zadovoljstvu uslugama javnog sektora u 2019. Godini 5. Informacija o rezultatima provedenog istraživanja negativnih posljedica virusa COVID-19.

Dnevni red je jednoglasno usvojen, kao i zapisnik prethodne sjednice. O drugoj točci dnevnog reda se osobito diskutiralo, a svi prisutni su pohvalili Prijedlog općinske odluke, kojom se sva poduzeća i obrti s područja općine kojima je zabranjen rad tijekom proteklih 2 mjeseca oslobađaju općinskih pristrojbi u visini od 100%, odnosno općinskih naknada (komunalne naknade, vatrogasne naknade i komunalne takse) na godišnjoj razini. Članovi LEF-a su dali preporuku Općinskom vijeću Žepče da usvoji odluku Općinskog načelnika o izmjeni općinskih propisa u cilju osiguranja pomoći gospodarstvenicima općine Žepče za ublažavanje posljedica nesreće uzrokovane pojavom korononavirusa.

Informacije po točkama 3.,4., i 5.  su jednoglasno prihvaćene i ocijenjene su kao dobar temelj za izradu daljnjih prijedloga intervencija za MSP sektor u općini Žepče. S tim u vezi je zaključeno da se krajem lipnja/juna mjeseca provede anketiranje u sektorima koji su od značaja za općinu Žepče kako bi se sagledalo postojeće stanje za ukupno gospodarstvo. Anketiranje će provesti RAŽ u suradnji sa Službom za gospodarstvo i financije općine Žepče.

Predstavnici lokalnih tvrtki su se na ovoj sjednici usuglasili i o upućivanju inicijative Vladi Federacije BiH, kao doprinos nastojanjima brojnih udruga poduzetnika i poslodavaca za promjenu roka u plaćanju PDV-a. Razvojna agencija Žepče je zadužena za izradu dokumenta kojim poduzetnici općine Žepče traže od Vlade Federacije odgodu plaćanja PDV-a,” kaže se u ovoj vijesti iz Općine Žepče.

RPŽ/OŽ