KŠC Don Bosco izdao upute za korištenje online nastavnih materijala

ksc don_bosco_200317

KŠC Don Bosco izdao je upute svoji učenicima za korištenje online nastavnih materijala.

Obavijest prenosimo u cijelosti.

“Cijenjeni učenici KŠC-a Don Bosco u Žepču, sve vas srdačno pozdravljam. Kao što vam je već poznato, zbog pandemije koronavirusa nastava će se odvijati digitalnim putem. Sljedeći upute Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-dobojske županije nastavno osoblje našeg Centra organizirat će konzultativnu nastavu uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija. U nastavku možete pronaći važne upute koje je potrebno slijediti kako bi se što bolje odvijala konzultativna nastava. Pozivamo sve učenike na odgovornost te da slijede upute i poštuju pravila kulturnog ponašanja u digitalnom svijetu.

Konzultativna nastava ostvarit će se uz korištenje osobnih e-mailova te, po dogovoru s profesorima, drugim kanalima društvenih komunikacija.
 Svi će profesori, koristeći zajedničku e-mail adresu, slati učenicima na osobni e-mail sadržaje nastave. Materijali i radni zadatci bit će poslani na tjednoj bazi za svaki predmet, dok će materijali iz onih predmeta koje učenici imaju četiri puta tjedno biti poslani u dva navrata.

Nakon što su učenici zaprimili radne materijale i druge popratne sadržaje, dužni su pregledati materijale i prema zahtjevu profesora izvršite zadane ciljeve. Za sve upite vezane za materijale te lekcije javljate se profesoru na njegov osobni e-mail (ponavljam- na osobni e-mail) koji će biti u prilogu zadane lekcije ( brankobendra@gmail.com).
Vrijeme predviđeno za osobni rad učenika: ponedjeljak – petak od 7 i 45 do 13 sati.

Vrednovanje i praćenje osobnog rada učenika definirat će predmetni

U slučaju nejasnoća i mogućih pitanja učenik se može javiti, putem osobnog e-maila, dotičnom profesoru (ili neke druge komunikacijske platforme preko koje će se kolega staviti na raspolaganje) u vrijeme konzultacija koje će profesor naknadno odrediti.

Komunikacija putem Viber ili Whatsapp grupa? Ako je nužan ovaj vid komunikacije, neka se u dogovoru s razrednikom organizira Whatsapp ili Viber grupa razreda.
Za svako nepoštivanje bontona digitalnog svijeta (vrijeđanje, stavljanje neprimjerenih sadržaja jer pravila su ista kao u školi), može se dobiti odgovarajuća disciplinska mjera koja je predviđena pravilnikom,” kaže se u obavijesti iz KŠC Don Bosco.

Vodstvo Centra
RPŽ