OK Mladost Žepče: Donesena odluka o članarinama

Na sjednici upravnog odbora, održanoj 8. ožujka 2016. godine donesena je odluka o članarinama za OK…