Ravnopravnost

Zastupnica u federalnom parlamentu Slavica Josipović odgovor na pitanje o nacionalnoj strukturi zaposlenih u institucijama FBiH te javnim poduzećima čiji je vlasnik Vlada FBiH čekala je više od godinu dana. Ovih je dana, konačno, objavljena detaljna informacija o strukturi uposlenih u institucijama FBiH.

Naime, u šesnaest ministarstava ukupno je uposleno 769 Bošnjaka, 244 Hrvata, 61 Srbin i 22 koja se osjećaju ostalima.

Tako je u ministarstvu za pitanja boraca i invalida uposleno 140 Bošnjaka i samo 35 Hrvata. Najdrastičniji primjer je Federalno ministarstvo kulture i športa, kojem je čelnik Gavrilo Grahovac. U njemu su uposlena samo dva Hrvata, ali je zato 25 Bošnjaka.

U ministarstvu u kojem bi morao biti nacionalni balans Ministarstvu unutarnjih poslova također je disproporcija. Naime, u tome ministarstvu radi 167 Bošnjaka i samo 23 Hrvata. Dakle, gotovo sedam puta više Bošnjaka.

Posebno velika neravnomjernost je zabilježena u pet stručnih služni i dvije agencije Vlade FBiH gdje je uposleno gotovo sedam puta više Bošnjaka nego Hrvata: 523 Bošnjaka i 77 Hrvata. Slično je i u mnogim drugim federalnim institucijama.

Tako na Vrhovnom sudu FBiH radi 51 Bošnjak i 12 Hrvata. Na Ustavnom sudu FBiH uposleno je 13 Bošnjaka i 7 Hrvata. U Federalnom pravobraniteljstvu uposlen je 21 Bošnjak i 8 Hrvata, a u Javnoj ustanovi Centar za educiranje sudaca i tužitelja 5 Bošnjaka i 2 Hrvata.

Samo je u Federalnom tužiteljstvu postignut paritet uposlenika. Naime, u toj instituciji zaposleno je po 8 Bošnjaka i Hrvata.

Odgovori