U ZDK povećana sredstva za braniteljsku populaciju

 

Zdk 01_25_2020Prošloga tjedna na sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojen je Program utroška sredstava Ministarstva za braniteljska pitanja za 2020. godinu u iznosu od 13.585.000 KM, što je povećanje za oko 3,5 milijuna KM u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

Pored već ranije utvrđenih zakonskih transfera podrške braniteljskoj populaciji, značajna promjena je uvođenje egzistencijalne naknade – novčanih mjesečnih primanja za nezaposlene demobilizirane branitelje mlađe od 57 godina u slučaju da ni jedan član obitelji nije zaposlen. Za realizaciju ovog transfera planirana su sredstva u iznosu od 4,5 milijuna KM.

 

Pored toga, Ministarstvo za braniteljska pitanja i ove godine nastavlja s realizacijom programa zapošljavanja i samozapošljavanja braniteljske populacije čijom je realizacijom postalo prepoznatljivo u prethodnih nekoliko godina, a za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 1,43 milijuna KM.

Prvobitno planirana sredstva od 2,3 milijuna KM za programe stipendiranja studenata branitelja i članova njihovih obitelji nisu bila dovoljna da se svim studentima iz reda braniteljske populacije dodijele sredstva, što je opredjeljenje ove vlade, zbog toga smo zbog povećanog broja zahtjeva morali prije usvajanja Programa utroška izvršiti unutrašnju preraspodjelu i transfer povećati na rekordnih gotovo 2,5 milijuna KM”, naglašava premijer Mirza Ganić.

Za program medicinske rehabilitacije braniteljske populacije, prvenstveno ratnih vojnih invalida, planirana su sredstva u iznosu od 300.000 KM.

Određeni broj zahtjeva po programu stambenog zbrinjavanja, a po javnom pozivu iz prethodne godine, nije realiziran i bit će prioritet u rješavanju u ovoj proračunskoj godini, tako da su planirana sredstva u iznosu od 900.000 KM.

Jedan od transfera koji zahtijeva kontinuitet u povećanju svake godine jeste transfer za liječenje i nabavku lijekova. Zbog povećanja standarda života, ali i sve veće starosti braniteljske populacije, transfer je povećan i iznosi 1,1 milijun KM.

Za nabavku udžbenika za djecu branilaca osnovne i srednje škole planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 KM, dok gotovo jednak iznos je planiran za invalidski sport i sportske manifestacije.