Sedam misnih slavlja ove nedjelje u žepačkoj župi

U župi sv. Antuna Padovanskog u Žepču je kroz ovaj tjedna nastavljeno slavljenje svetih misa svakog dana u 07,00, u 09,30 te u 19,00 sati.

“U  iduću nedjelju je šesta uskrsna (17. 5.). Svete misa u župnoj crkvi su u: 08,00, 11,00 i 19,00 te u Golubinjoj u 09,00 sati. Iduće nedjelje imat ćemo blagoslov polja na Markovu brdu, Karauli i Bljuvi u 11,00 sati,” kaže se u župnim obavijestima.

“Slavlje svetih misa nastavlja se s narodom uz obdržavanje svih uputa koje su propisale mjerodavne crkvene i civilne vlasti,” ističe se u obavijestima iz župe sv. Antuna Padovanskog u Žepču.

RPŽ